Flyttningsstudie med hjälp av GPS-sändare

För att Storkprojektet ska lyckas krävs att flyttningen hålls igång och som ett led i detta är kunskap om storkarnas rörelsemönster av stor betydelse.

Tack vare solcellsdrivna GPS-sändare fick vi under en tid möjlighet att följa två ungstorkars rörelser utanför Sveriges gränser. Båda storkarna föddes 2011. Den ena storken, nummer 1162 (sändarnummer 95873), föddes i frihet och den andra, nummer 1173 (sändare 95872) föddes i hägn.

I kartan nedan kan du se de båda storkarnas resor. Välj individ och sedan mellan alternativen som finns (t.ex. "alla punkter"). Zooma in i bilden för att se exakt hur storkarna har rört sig, hur de har flugit, var de har övernattat, med mera.

De båda storkarnas alternativa flyttningsvägar demonstrerar hur de skånska storkarna flyttar. .