Häckningar

De fria storkarna i Skåne följs noggrant och alla häckningar finns dokumenterade. Se under respektive årtal vilka par som häckade och var någonstans.

 

 

 

 

 

2014
2013
2012
2011