Hägnen

En central del av Storkprojektets arbete är uppfödning av storkar i hägn. Detta är nödvändigt för att kontrollera parbildningen och därigenom få en snabb och effektiv utveckling av stammen.

I sex olika hägn runt om i Skåne lever cirka 250 storkar. Hägnen varierar i storlek och har olika funktioner. När storkarna har bildat par och häckat framgångsrikt släpps de ut, men vi släpper även ut ungstorkar som kan flytta söderut tillsammans med ungarna som föds i frihet.

För att storkarna ska spridas i Skåne använder vi även så kallade utsläppshägn. Detta är hägn som står på en plats cirka 2-3 år. På hösten placeras några par i hägnet, och på våren släpps de ut för att häcka. Proceduren upprepas varje år till dess att det har etablerats en lokal stam av fria par i omgivningen. Då flyttas hägnet till en ny plats.

I kartan nedan kan du se var de permanenta hägnen ligger (gula prickar). En närmare presentation av hägnen ges om du klickar i menyn till vänster. De röda prickarna i kartan visar andra platser med fritt häckande par. I många fall har det tidigare funnits hägn på dessa platser.Besök oss gärna!

Det går att se storkar i Skåne när som helst under året. Vi tar helst emot besök vid hägnen i Fulltofta, Karups Nygård och Hemmestorps Mölla. Här finns informationstavlor, men är du intresserad av en innehållsrik guidning på plats arrangerar vi givetvis det. Kontakta i så fall projektledaren.

Tänk på att alltid röra dig försiktigt i närheten av storkarna. Störningar under häckningssäsongen kan innebära att paret misslyckas. Respektera alltså storkarna och håll avståndet!