Kontaktuppgifter projektgruppen

   
Emma Ådahl, projektledare  
0709-98 02 25 / 046-33 56 54 info@storkprojektet.se
   
   
Petter Albinson, projektledare  
0709-98 00 44 stork@storkprojektet.se
   
   
Naturskyddsföreningen i Skåne  
Ordförande:  
Rikard Lehman paulrikard @icloud.com
   
   
   
Skånes Ornitologiska Förening  
Ordförande:  
Staffan Åkeby  
0705-55 30 65 staffan@akeby.nu

 
Projektgruppen
Websnickarna

Storkprojektet
Naturskyddsföreningen i Skåne
Box 1013
221 04 Lund

Besöksadress:
Nils Bjelkegatan 4B i Lund.