Nyhetsarkiv januari 2014:

Nytt utsläppshägn i Hovby! (2014-01-07)

Storkprojektet arbetar vidare med sin strategi med särskilda utsläppshägn som är utlokaliserade i lämpliga storkbiotoper. Det senaste hägnet blev färdigt strax före julhelgen och på västra sidan om Hammarsjön.
Hit kommer det i vinter att flyttas två storkpar som tidigare har haft minst en lyckad häckning tillsammans i något av de permanenta hägnen. Dessutom flyttar det in några icke könsmogna ungstorkar. När våren kommer och häckningsdriften sätter in, så släpps de könsmogna storkarna ut och ungstorkarna får stanna i hägnet. Förhoppningen är att de utsläppta storkarna skall stanna i närområdet och acceptera någon av de utplacerade boplattformarna. Metoden har fallit väl ut på flera andra håll i Skåne och nu är det Hovbys tur. Fler utsläppshägn planeras av Storkprojektet.


Hovbyhägnet börjar byggas 28 november 2013


Hägnet före stormen Sven – som tvingade oss vänta med bygget och som dessutom spred ut plastskivorna som syns i förgrunden i småbitar över hela fältet.


Vi fick plocka plastbitar i timmar- därför hann vi inte bli färdiga dag 2 (= Luciadagen 13 dec) trots att vi höll på tills det blev ”natta”.


Sista ”arbetsdagen” blev 20 december.


Allra sista brädan sätts på plats på lillejulafton.


Och hägnet är färdigt för inflyttning!


Markägaren Lennart Trulsson med två av sina trevliga vallhundar.

Samtliga foto: Christer Neideman


 

 

< 2013 - 2014 - 2015 >

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
Novenber
December