Samarbetspartners


Stiftelsen Svensk Våtmarksfond stöttar Storkprojektets arbete med att öka spridningen hos de häckande storkarna i Skåne.

Hörby kommun stöttar oss ekonomiskt.

Höörs kommun stöttar oss ekonomiskt.

Eslövs kommun stöttar oss ekonomiskt.

Helsingborg kommun stöttar oss ekonomiskt.

Lunds kommun stöttar oss ekonomiskt.

Kristianstad kommun stöttar oss ekonomiskt.

Simrishamns kommun stöttar oss ekonomiskt.

Sjöbo kommun stöttar oss ekonomiskt.

Svedala kommun stöttar oss ekonomiskt.

Kävlinge kommun stöttar oss ekonomiskt.

Klippans kommun stöttar oss ekonomiskt.

Lomma kommun stöttar oss ekonomiskt.

Åstorp kommun stöttar oss ekonomiskt.

Stiftelsen Skånska Landskap stöttar Storkprojektet genom uppbyggnad och underhåll av rastplatsen vid Fulltofta Storkhägn.

Kraftringen stöttar oss ekonomiskt genom klubbenergi, samt ställer årligen upp med kranbil vid ringmärkningen på Flyinge Kungsgård och Viderups Slott.

Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond ger oss bidrag för att kunna följa flyttande ungstorkar med hjälp av GPS-sändare. (Läs om detta mer under GPS-storkar i menyn).

Byggman i Skåne lånar ut sky-lift när vi behöver komma upp på hög höjd för att ringmärka, sätta upp storkbon eller utföra annat arbete som kräver lift.

Slåttergubbens ekologiska fågelmat AB bidrar genom att skänka en andel av intäkterna till Storkprojektet.

Flyinge AB sponsrar genom att bekosta driften av foderfrysar, mm.

Storkprojektet samarbetar med Projekt Ringsjön - ett annat betydelsefullt naturvårdsprojekt i Skåne. Projektet bedriver s.k. reduktionsfiske av vitfisk som ska höja vattenkvaliteten i sjön. Storkprojektet hämtar fisk till storkarna, främst mört, året runt.

Sedan 2010 har Regito (Finjasjön, Hässleholm) erbjudit Storkprojektet att hämta fisk från Finjasjön och Bosarpasjön där det pågår ett reduktionsfiske, likt det i Ringsjön.

Nordens Ark i Bohuslän håller några storkpar som har kommit från Storkprojektet. Ungarna skickas varje höst till Skåne och går in i avelsstammen.

Preem i Höör sponsrar genom att låna ut släp.