Gå med i Storkens Vänner!

Hjälp Storken att åter etablera sig i Sverige! Storkens Vänner har bildats för att stötta och samla in pengar till Storkprojektet, en viktig uppgift då storkarna behöver skötsel året runt vilket kräver stora insatser. Idag finns det ett 30-tal friflygande storkpar tack vare projektet och dessutom flera större och mindre storkhägn runtom i Skåne, som till stor del sköts med ideella insatser. Storkprojektets mål är 150 fritt häckande par, och vi behöver ditt stöd!

Gå med i Storkens Vänner! Varje år arrangeras ett medlemslotteri för alla nya medlemmar med dragning i december. Vinsterna är:

Var med och hjälp den Vita Storken, varje strå till stacken är värdefullt!

Medlemsavgiften är endast 100:- per år, men vi är givetvis tacksamma för större gåvor!
Betala till Storkens Vänners Bg: 5925-9341

Du kan också bli Fadder för en Stork, den perfekta julklappen! Läs mer under fliken samarbetspartners. Kom håg att ange namn och mailadress så får du information om din stork via mail.

Vill du själv eller känner du någon som vill bli hägnskötare? Kontakta projektledare Petter Albinsson: info@storkprojektet.se

Bästa hälsningar,
Storkens Vänner

Christer Neideman, kassör,
Hammarspyntsvägen 63,
291 50 Kristianstad. Tel 044- 212959

christer.neideman@naturskyddsforeningen.se