Ideella medarbetare

Storkprojektet är helt beroende av den insats som ett stort antal frivilliga medarbetare gör. Utan dessa personer, som ställer upp i ur och skur, året runt, hade inte projektet gått att driva.

Vid varje hägn finns personer som sköter den dagliga utfodringen och tillsynen av storkarna, men det frivilliga arbetet består i betydligt mer än så. Nedan följer en presentation av de personer som hjälper till idag, varav vissa är riktiga veteraner. I menyn där hägnen presenteras går det att se vilka personer som hjälper till vid respektive hägn.


Angelica Gaebler

Bor i Hörby, i närheten av hägnet i Fulltofta och har hjälpt till just där sedan våren 2013. Har ett gediget intresse för djur och natur och just storken har på senare tid blivit lite av en favorit, både att sköta, skåda och fotografera som är ett annat stort intresse.


Bengt Troedsson
Hjälper till med matning av storkar och skötsel av hägnet i Fulltofta, samt vid projektets publika aktiviteter .

  Inge Nilsson
Hjälper till vid hägnet i Hemmestorps Mölla.

  Inger Friberg
Har sedan många år tillbaka hjälpt till med matningen av storkarna och arbetet i hägnet vid Flyinge Kungsgård

Jack Shirley
Hjälper till vid hägnet i Fulltofta.

Karin & Henrik Areskough

Har hjälpt till sedan 1989. Paret har tills nyligen varit bosatta på Karups Nygård där projektets äldsta hägn finns. Karin var en av projektets första eldsjälar och stod för mycket av det praktiska arbetet med storkarna, samt höll i guidningar och försäljning vid gården. Idag matar Karin och Henrik storkarna och sköter om hägnet.


Karin Himbrant
Karin och hennes man Claes har ett av projektets utsläppshägn på sin fastighet nära Simrishamn. Våren 2013 kommer de första paren att släppas ut från hägnet.

  Kent Axelsson
Hjälper till vid hägnet i Hemmestorps Mölla.

  Kristina Lexmüller
Hjälper till vid hägnet i Fulltofta.

Lars Klang
Hjälper till med matning och skötsel av hägnet i Flyinge kungsgård. Har även hjälpt till med matning i Karupshägnet vid ledigheter.

  Lennart Trulsson
Bosatt vid ett våra utsläppshägn. Sköter om storkarna som släpps ut på platsen.

Leif Hansson

Har hjälpt till sedan starten 1989. De första 15 åren var han projektets kassör och ringmärkare, satte upp boplattformar och reparerade hägnen, samt gjorde projektets första hemsida. Idag ansvarar han för ringmärkningen, deltar i mathämtning och utfodring vid flera olika hägn, infångning och förflyttning av storkar, samt står för de flesta byggnationer vid och renoveringar av hägnen.


Lotta Lorenzen

Lotta är biolog och hjälper till med matning i Fulltofta storkhägn sedan våren 2014. Hon hjälper också till vid olika evenemang och med att hitta sponsorer.


Margit Danielsson

Hjälper sedan hösten 2011 till och matar storkarna vid Flyinge Kungsgård, samt deltar i annat praktiskt arbete.


Mats Jarl

Mats hjälper till med matningen i Fulltofta och är även behjälplig vid diverse andra arbeten och arrangemang i projektets regi.


 

Nils-Åke Stålring

Hjälper till vid hägnet i Hemmestorps Mölla.


 

Ola Skogström

Matar storkarna vid Flyinge Kungsgård, samt hjälper till med skötseln av hägnet.


Olof Asserfors

Har hjälpt till med att mata storkarna i Fulltofta sedan våren 2011. Hjälper även till med diverse andra praktiska arbeten vid hägnet samt vid projektets fadderdag och Falsterbo Bird Show. Har byggt projektets nuvarande hemsida.


 

Staffan Åkeby

Hjälper till med fodertransporter, byggnationer, guidningar, etc. Representerar Skånes Ornitologiska Förening i ledningsgruppen för Storkprojektet.


Susanne Asserfors

Har hjälpt till med skötseln av hägnet och matningen storkarna i Fulltofta sedan våren 2011. Är adjungerad till Storkprojektets ledningsgrupp och medverkar vid projektets olika publika tillställningar.


Tony Johansson

Har länge hjälpt till med diverse praktiskt arbete i projektet. Matar nu storkarna i Fulltofta och deltar i skötseln av hägnet. Sköter mycket av foderhanteringen i projektet.


Tore Pålsson

Matar i Fulltofta samt hjälper till med hägnet och projektets publika aktiviteter.


 

Gunborg Rosén

Matar i Fulltofta och hjälper till med det praktiska arbetet vid hägnet.


 

Yvonne Nilsson

Matar i Fulltofta samt hjälper till med foderhantering och det praktiska arbetet vid hägnet.LOGGA IN: Dokument - Epost