Storkprojektets Logotype

Under 2011 bytte Storkprojektet grafisk profil och en ny logotype togs fram.

Anlitad AD: Mellbrand Creative AB