Storkprojektets historia

Det sista paret storkar från den ursprungliga stammen häckade 1954 på Karups Gård nära Blentarp. Därefter fanns inga fritt häckande storkar i Skåne förrän Storkprojektet startade 1989. De storkar man började avla på kom från Aneboda i Småland, dit 15 storkar tio år tidigare hade importerats från Schweiz. Dessa storkar kom ursprungligen från Algeriet varifrån Storkprojektet i Schweiz hade importerat dem.
I Aneboda bedrevs avelsarbete och antalet storkar ökade efterhand.

Efter tio år flyttade en del av projektets verksamhet till Skåne. Det första hägnet invigdes 1989 på Karups Nygård . Denna plats valdes därför att det ligger i ett område med bra miljö för storkarna. Dessutom ligger Karups Nygård alldeles intill den plats där de sista storkarna häckade 1954 .

Projektet har vuxit med tiden och idag har vi storkar i sex hägn runt om i Skåne. Totalt ingår ca 300 storkar i projektet, varav ca 60 vuxna lever i full frihet i Skåne.