Häckande par 2012

Flyinge Kungsgård Stolpe hög 171 * 377 kläckt (2) 0
Flyinge Kungsgård Klocktorn Ö 713 * 497 kläckt (2) 2
Flyinge Kungsgård Klocktorn Mitt 751 * 858 kläckt (3) 1
Flyinge Kungsgård Scholärlängan S 693 * 704 kläckt (1) 1
Flyinge Kungsgård Hingststallet 779 * 769 avbrutit
Fulltofta Voljärtak Ö 158 * 132 kläckt (3) 3
Fulltofta Voljärtak V 561 * 705 kläckt (2) 2
Hemmestorps Eke Eskils 157 * 467 ej kläckt
Hemmestorps Mölla Hägntaket 487 * 701 kläckt (3) 0
Hemmestorps Mölla Stolpboet 706 * 263 kläckt (3) 2
Hemmestorps Mölla Voljärtaket S 449 * 854 kläckt (5) 3
Hemmestorps Mölla Voljärtaket N 445 * 778 kläckt (3) 1
Härnestad Hägntaket 584 * 685 kläckt (4) 3
Härnestad Djurhallen 667 * 663 kläckt (4) 0
Härnestad Boningshusets skorsten 661 * 647 kläckt (2) 0
Karups Nygård Stalltaket 298 * 360 kläckt (1) 1
Karups Nygård Hägntaket S 463 * 581 kläckt (2) 2
Karups Nygård Hägntaket N 576 * 646 kläckt (3) 1
Karups Nygård Logtaket 422 * 599 kläckt (1) 0
Karups Nygård Stolpen i kärret 390 * 741 kläckt (2) 2
Karupsgården Jakttornet 342 * 446 kläckt (2) 2
Skånes Djurpark Storkhuset 348 * 352 kläckt (3) 2
Skånes Viby Potatisladan 337 * 484 kläckt (2) 2
Skånes Viby Gårdsbutiken 454 * 145 kläckt (4) 2
Stänkelösa Svinahuset vild * 714 kläckt (5) 2
Stänkelösa Trefoten 708 * 683 kläckt (4) 2
Tomarps Kungsgård Stolpboet 253 * 770 kläckt (3) 3
Viderups Slott Slottet 328 * 280 kläckt (2) 1
Vombs ängar Hamlad pil 771 * 747 kläckt (2) 1
Östra Tvet Ladan i norr 273 * 355 kläckt (2) 2
Östra Tvet Skorstenen Ö 451 * 286 kläckt (3) 2
Östra Tvet Skorstenen N 855 * 578 kläckt (3) 3
Östra Tvet Taket Ö längan 676 * 834 kläckt (3) 2
Östra Tvet Hägntaket 338 * 565 kläckt (3) 2

2014
2013
2012
2011


Till höger om paret anges om de bygger, ruvar eller har kläckt. Inom parentes anges det högsta antalet ungar som har setts i boet. Siffra i fetstil anger hur många som till slut blivit ringmärkta. M.a.o. om siffran blir 0 så har samtliga ungar i boet dött innan ringmärkning.


Foto: Berith Cavallin