Häckande par 2014

Info: Berith Cavallin
Bräkneryd Hägntak 1124+1121 Kläckt (3)
Flyinge Kungsgård Chefsbostad (skorsten) 171+377 Kläckt (2)
Flyinge Kungsgård Scholärlängan N 774+827 Kläckt (5)
Flyinge Kungsgård D:o Lufttrumma 1190+725 Kläckt (3)
Flyinge Kungsgård Klocktorn Ö 713+497 Kläckt (3)
Flyinge Kungsgård D:o Mitt 751+585 Misslyckats
Flyinge Kungsgård Hingststall 828+779 Kläckt (3)
Flyinge Kungsgård Stolpbo 693+704 Misslyckats
Fulltofta Voljärtak V 561+705 Misslyckats
Fulltofta D:o Ö 158+132 Stått ihop
Hemmestorps Eke Storkboet 157+467 Kläckt (3)
Hemmestorps Mölla Hägntak V 661+441 Kläckt (4)
Hemmestorps Mölla D:o Ö 1269+784 Kläckt (3)
Hemmestorps Mölla Voljärtak S 449+854 Kläckt (3)
Hemmestorps Mölla D:o N 445+778 Kläckt (2)
Hemmestorps Mölla Stolpbo 706+263 Kläckt (2)
Härnestad Logtak S 584+685 Kläckt (3)
Härnestad Djurhall 667+663 Kläckt (3)
Härnestad Boningshus (skorsten) 438+599 Kläckt (2)
Karups Nygård Stalltak 1162+360 Kläckt (2)
Karups Nygård Logtak 732+1110 Kläckt (1)
Karups Nygård Hägntak N 833+745 Kläckt (2)
Karups Nygård D:o Mitt 463+574 Kläckt (3)
Karups Nygård Kärrstolpe 772+741 Misslyckats
Karupsgården Jakttorn 342+446 Misslyckats
Lövestad Silo 651+664 Kläckt (2)
Skånes Djurpark Storkhuset 348+352 Misslyckats
Skånes Viby Potatisladan 337+484 Kläckt (3)
Skånes Viby Gårdsbutiken 454+145 Kläckt (2)
Stänkelösa Boningshus (skorsten) 1301+768 Misslyckats
Stänkelösa Stalltak N 276+272 Kläckt (2)
Stänkelösa D:o S 573+715 Kläckt (3)
Stänkelösa Svinahus (tak) 822+707 Kläckt (4)
Stänkelösa Trefot 687+714 Kläckt (4)
Stänkelösa Voljärtopp 1236+1243 Kläckt (3)
Tomarps Kungsgård Stolpbo 253+770 Kläckt (4)
Tormastorp Stalltak 780+683 Kläckt (4)
Viderups slott Skorsten 328+280 Misslyckats
Vombs ängar Hamlad pil 472+747 Kläckt (2)
Östra Tvet Ladan i norr 273+355 Kläckt (3)
Östra Tvet Längan N (skorsten) 855+578 Kläckt (3)
Östra Tvet Längan Ö (skorsten) 451+286 Kläckt (1)
Östra Tvet Längan Ö (tak) 676+834 Kläckt (3)
Östra Tvet Längan V (tak) 487+453 Kläckt (2)
Östra Tvet Hägntaket 338+565 Kläckt (3)

2014
2013
2012
2011


Till höger om paret anges om de bygger, ruvar eller har kläckt. Inom parentes anges det högsta antalet ungar som har setts i boet. Siffra i fetstil anger hur många som till slut blivit ringmärkta. M.a.o. om siffran blir 0 så har samtliga ungar i boet dött innan ringmärkning.


Foto: Berith Cavallin